top of page
ORGANIZACE
PROJEKTY
POMOZTE
DOKUMENTY

AKTUALITY

7.4. 2024 Pozvánka na česko-slovenský seminář k participaci dětí a mládeže

 

DCI CZ zakončuje tříletý mezinárodní projekt k participaci dětí a mládeže (Erasmus+), jehož výsledky představí 29. 4. odpoledne na česko-slovenském semináři v Praze za účasti pracovníků s dětmí a mládeží z Česka a ze Slovenska. 

Registrace prosím pomocí formuláře (odkaz na konci pozvánky) - klikněte zde. 

 

Těšíme se na setkání a výměnu zkušeností.

7.11. 2023 Dětská participační plaforma Evropské komise

 

Veronika Králová (17 let) z Pardubického kraje, zároveň také delegátka české sekce DCI byla zvolena na stavujícím zasedání do Řídícího výboru Dětské participační platformy (CPP) Evropské komise. Moc gratulujeme!

 

 

 

 

 

7.10. 2023 Setkání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy

Dne 3. 10 2023 jsme jako zástupci Parlamentu dětí a mládeže České republiky byli přijati panem ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Mikulášem Bekem. Seznámili jsme pana ministra s naším plánem spojení PDM ČR a Středoškolská unie do jedné participační skupiny. Hovořili jsme o úspěších parlamentu a budoucím volebním zasedaní. Pan ministr projevil satisfakci nad faktem, že se nám povedlo posunout i na evropskou úroveň a bude nás v činnosti nadále podporovat.

Tato schůzka rozhodně nebyla poslední a my už se těšíme na pokračování ve spolupráci a upevňovaní vztahů mezi studenty a MŠMT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. 2023 Nový ročník ankety Dítě Česka 2023

UNICEF vyhlásilo nový ročník ankety Dítě Česka 2023. Inspirativní děti a mládež lze nominovat přes webové stránky www.diteceska.cz

 

 

 

 

1.8. 2023 Parlament dětí a mládeže v ČR se představil na zasedání vlády

Dne 27. července pan premiér Petr Fiala přizval zástupce Parlamentu dětí a mládeže České republiky na jednání vlády ve Strakově akademii. PDM ČR tak mohl představit v úvodu svou činnost a přiblížit své participační snahy současné vládě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. 2023 DCI CZ se stalo členem EU Child Participation Platform Závěry a fotografie z 27. semináře DCI

Na konci května se náš spolek stal členem oficiální participační platformy Evropské komise. Na konci června se pak v Bruselu konalo první valné shromáždění této platformy, kde nás reprezentovala Veronika Králová a Markéta Lindáková a za Parlament dětí a mládeže České republiky Nick Svoboda. Více o akci přímo od účastníků:

Ve dnech 26. a 27. 6. 2023 se v Bruselu konalo první valné shromáždění EU Child Participation Platform, na kterém děti z celé Evropské unie diskutovaly o současných problémech mladé generace a o tom, jak se těmto problémům postavit.

Českou republiku na valném shromáždění reprezentovaly za českou sekci DCI Veronika Králová s Markétkou Lindákovou a jako doprovod s nimi byl Nick Svoboda z Parlamentu dětí a mládeže ČR.

Valné shromáždění začalo zahajovací konferencí, na které vystoupila paní Dubravka Suica, pan Colin Sciciluna, pan Milan Brglez a paní Ana Gallego. Následně byli účastníci valného shromáždění rozděleni do skupin podle oblasti, ze které pocházejí, a měli možnost probrat různá témata týkající se mladé generace se zástupci daných států. Poté přišla na řadu prohlídka Europarlamentu a den byl zakončen prohlídkou Bruselu s ochutnávkami čokolády.

Druhý den se nesl v duchu tematických workshopů. Děti měly možnost si vybrat z pěti témat: dětská práva, děti za spravedlivější a zelenou Evropu, ochrana před násilím, dětská chudoba a spoluvytváření konzultace. Výsledky jednotlivých workshopů byly prezentovány na závěrečné konferenci a nastínily tak témata, kterým se participační platforma dětí Evropské unie bude v budoucnu nejvíce věnovat.

Na fotografii promlouvá Markéta Lindáková k valnému shromáždění.

 

17.5. 2023 Závěry a fotografie z 27. semináře DCI

Na konci dubna proběhl již 27. seminář DCI v Poslanecké sněmovně ČR na téma "Participace dětí a mládeže na rozhodování ve věcech veřejných". Závěry ze sekce mladých i dsopělých si v pdf souboru můžete stáhnout zde. Níže si můžete prohlédnout fotografie ze semináře.

 

 

 

 

 

 

5.1. 2023 Setkání účastníků projektu YouPart v Evropském parlamentu i v českém tisku

 

Ve čtvrtletníku MŠMT je publikován článek k participaci, kde členové Parlamentu dětí a mládeže ČR blinacují činnost PDM ČR a DCI za uplynulý rok. Čtvrtletník si můžete stáhnout zde a článek naleznete na straně 10.

 

5.1. 2023 Setkání účastníků projektu YouPart v Evropském parlamentu i v českém tisku

 

V týdeníku Naše pravda se objevil článek Matěje Košaře o setkání účastníků projektu YouPart v Evrospkém parlamentu, naskenovaný článek si můžete zde přečíst a soubor požadavků mladých lidí na poslance EP v anglickém jazyce jsou ke stažení zde. Článek je online zde.

 

 

 

 

 

 

5.1. 2023 Setkání účastníků projektu YouPart v Evropském parlamentu 

 

Začátkem prosince se v Evropském parlamentu uskutečnil kulatý stůl europoslanců s dětmi a mladými lidmi ze šesti evropských zemí v rámci projektu YouPart (Participace mladých), podpořeného z programu Erasmus+ Evropské komise a rovněž evropskou střechovou neziskovou organizací Eurochild.

Většinu českých účastníků tvořili děti a mladí lidé z dětských domovů, ostatní byli z participačních struktur Parlamentu dětí a mládeže ČR a krajských parlamentů dětí a mládeže.

Během celoroční přípravy se účastníci sešli fyzicky třikrát (Vídeň, Praha, Brusel) a postupně zformulovali soubor požadavků mladých lidí na poslance EP v deseti různých oborech (příloha), které jim v průběhu kulatého stolu také prezentovali. Následně europoslanci požadavky komentovali a odpovídali na další otázky z pléna. Slíbili také, že ty nejzávažnější požadavky a podněty budou také podle své odbornosti v EP prosazovat.

Více fotografií na: https://www.flickr.com/photos/eurochild_org/sets/72177720304253042/with/52547316510/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12. 2022 Valné shromáždění Defence for Children International 

 

10. a 11. listopadu 2022 proběhlo valné shromáždění Defence for Children International v mauritánském hlavním městě Nuakšottu (Nouakchott), jehož se jako delegát české sekce DCI zúčastnil člen Rady DCI a předseda Parlamentu dětí a mládeČže R Kamil Černý (19 let). Na fotografii je Kamil Černý 5. zleva. Více v Newsletteru zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. 2022 Výroční zasedání PDM ČR

 

V pátek 14. října bylo na Staroměstské radnici v Praze zahájeno výroční zasedání PDM ČR, jehož se letos účastnili delegáti z každého kraje České republiky.

Po večerní schůzi, jejímž hlavním účelem bylo představit účastníkům náš projekt, následovaly seznamovací akce po Praze a památkách. V sobotu nám o etiketě a dobrých mravech popovídal pan @deny_el_capo a o Evropské unii, její budoucnosti

a mnoha vnitropolitických záležitostech ČR pan europoslanec @jiri_pospisil_top09 . Velice povznášející přednášku měli také zástupci naší partnerské organizace @unicef_cz , kteří nám představovali jak globální projekty, které zachraňují miliony lidských životů ročně, tak i projekty s cílem ochrany práv dětí u nás. A zasedání probíhalo také v sobotu, kdy bylo nejvíce času navázat nová přátelství

a případně bližší spolupráci mezi jednotlivými kraji.

Poslední den již proběhly volby na nejvyšší pozice

a s krásným projevem nás navštívila paní poslankyně Válková.

Děkujeme všem za účast. Víkend považujeme za velmi inspirativní. Těšíme se na další spolupráci a akce.

 

 

 

 

 

2.11. 2022 Novinky z Mezinárodního DCI/ News from International DCI

 

DCI Global News za říjen je k přečtení zde, je tam i zmínka o nás a Parlamentu dětí aČR mládeže  - odkaz.

DCI GLobal News from October can be read here, there is a note about us and the Parliament of Children and Youth CR - link.

 

28.9. 2022 UNICEF hledá Dítě Česka 2022

 

UNICEF hledá ve svém projekti Dítě Česka 2022. Protože právě teď, uprostřed zásadních změn, které postihují celý svět i každého z nás jednotlivě, potřebujeme mladé hrdiny, kteří dokáží využít nové příležitosti a měnit svůj/náš svět k lepšímu!

Více v letácích zde a zde nebo na webových stránkách www.diteceska.cz

28.9. 2022 Novinky z Parlamentu dětí a mládeže ČR

 

Náš 2. místopředseda Sebastian Sokol (Pražský parlament dětí a mládeže), člen rady Tonda Tran (Krajský parlament dětí a mládeže Karlovarského kraje) a členka předsednictva Kristýna Seinerová (Pražský parlament dětí a mládeže), se 26.9.2022 zúčastnili schůze na MPSV (Ministerstvo práce

a sociálních věcí) s panem ministrem Jurečkou.

Na schůzi jsme řešili vzájemnou spolupráci, dokončení mapy krajských parlamentů - tzn. založení krajských parlamentů v krajích, kde dosud nejsou zřízeny, problematiku dětských domovů. V rámci Akčního plánu záruky pro děti, jsme byli panem ministrem osloveni, abychom se jako PDM ČR v rámci tohoto Akčního plánu stali dalším připomínkovým orgánem pro MPSV.

Pan ministr nám přislíbil prohloubení naší spolupráce

s MPSV a vytvořením dalších spoluprací s ostatními ministerstvy, kterých se naše agenda a vize týká, včetně MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), MŽP (Ministerstvo životního prostředí)

a MK (Ministerstvo kultury). Pan ministr Jurečka nám

v rámci nadcházející spolupráce přislíbil záštitu jeho resortu nad naším projektem.

 

 

 

 

 

 

3.9.2022 Informace z Parlamentu dětí a mládeže ČR

 

Zde si můžete přečíst stanovisko Parlamentu dětí a mládeže ČR k vládnímu návrhu zákona o dětském ombudsmanovi a také text o předsednické konferenci EU na téma podpory dětí, který sepsal 2. místopředseda Parlamentu ČR dětí a mládeže Sebastian Sokol.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.7.2022 O české sekci DCI v mezinárodním DCI Global News

 

A o české sekci DCI se zmiňuje i mezinárodní DCI ve svém Global News, vešekeré novinky si můžete přečíst zde: https://5pfpr.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/NgwS_4l2mCrFicmqpw6Mpce8GylFcagubExz0J7_4OkEqp80eY0hTdMADfRhUhYN8EHgIwUs2wZW9lMVnvTIalZGkFWAOTF6uXtSIQvWlfMYIdbDPNM4tkMdGo98fVkiIJndel_n

 

17.7.2022 Článek o dětském ombudsmanovi

 

Na iportalu24 vyšel zajímavý článek o dětském ombudsmanovi, ve kterém se vyjadřuje k problematice i náš předseda Mirek Prokeš, celý článek si můžete přečíst zde: https://www.iportal24.cz/featured/dockaji-se-deti-konecne-sveho-ombudsmana/

 

17.7.2022 Fotografie 26. semináře o plnění Úmluvy o právech dítěte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.6.2022 Závěry z 26. semináře o plnění Úmluvy o právech dítěte

Zde si můžete stáhnout závěry ze semináře, který proběhl na konci dubna - v pdf dokumentu naleznete závěry ze sekce dospělých i dětí a mládeže. 

Závěry z 26. semináře - stáhnout

10.3.2022 Můžete nás podpořit a nic Vás to nebude stát navíc!

 

 

 

 

detskyparlament.png
dciga22delegates.jpg