top of page

Složení výkonné rady

 

Předseda

RNDr. Miroslav Prokeš
 

Místopředsedkyně

MUDr. Markéta Fialová

 

 

Další členové

Bc. Jana Šotolová (hospodářka)

PhDr. Otakar Jíra (revizor)

PhDr. Eva Slánská

Kamil Černý

Isabel Goldbergerová

Sebastian Smith Sokol

 

bottom of page