Složení výkonné rady

 

Předseda

RNDr. Miroslav Prokeš (zahraničí, akce)
 

Místopředsedkyně

MUDr. Markéta Fialová (PS Participace) 

 

 

Další členové

Mgr. Anna Čurdová (PS Vzdělávání)

Bc. Jana Šotolová (PS sociální a pro rodinu)

Jakub Bejček (PS Participace)

PhDr. Eva Slánská (PS sociální)

Ing. Hana Plavcová

 

 

Trvale přizvaní

PhDr. Otakar Jíra

Anna Šotolová