Složení výkonné rady

 

Předseda

RNDr. Miroslav Prokeš
 

Místopředsedkyně

MUDr. Markéta Fialová

 

 

Další členové

Bc. Jana Šotolová (hospodářka)

PhDr. Otakar Jíra (revizor)

PhDr. Eva Slánská

Kamil Černý

Isabel Goldbergerová

Adriana Pricop