top of page

Semináře DCI CZ

 

Každý rok Sdružení zastánců dětských práv pořádá seminář o dodržování Úmluvy o právech dítěte na území České republiky v krásných prostorech Parlamentu ČR. Za dobu své existence Česká sekce DCI vydala - s dotační podporou státních institucí i nestátních nadací a ve spolupráci s dalšími nestáními organizacemi - dvě publikace obsahující mezinárodní Úmluvu o právech dítěte (č. 104/ 1991 Sb.) a dokumenty z jednání Valného shromáždění OSN o dětech v letech 1990 a 2002 a uspořádala dosud 19 seminářů o Úmluvě a jejím naplňování v ČR. Z nich vzešla řada podnětů a doporučení pro státní orgány, v poslední době i formou petic účastníků seminářů jako zákonného prostředku účasti občanů na správě věcí veřejných podle čl. 21 ústavní Listiny základních práv a svobod. Většina materiálů ze seminářů byla rovněž vytištěna k dispozici účastníkům a dalším NGO i státním institucím. Závěry ze seminářů jsou také důležitým podkladem pro alternativní zprávy pro Výbor OSN pro práva dítěte.

 

I Vy se můžete zúčastnit našich parlamentních seminářu, stačí nám napsat a my Vám rádi zašleme pozvánku!

 

bottom of page