top of page

Ediční činnost

 

Zde naleznete další užitečné dokumenty a příspěvky, zejména od členů naší neziskové organizace. Kliknutím na titul se vám stáhe pdf soubor, či budete přesměrováni na konkrétní webové stránky. Neváhejte nám poslat vaše příspěvky.

Zde si můžete stáhnout dokument - Politiku ochrany dětí DCI (safeguarding policy)

Zde si můžete stáhnout publikaci vytvořenou ve spolupráci s mezinárodními organizacemi DCI a EuroChild - Politika ochrany práv dětí - v českém jazyce

V odkazu http://www.psychoprofi.cz/downloads/2017-10-aktualni-otazky-ochrany-prav-deti.pdf naleznete zajímavou publikaci o aktuálních otázkách ochrany práv dětí, vydala Česko-britská o.p.s.

Příspěvek z 21. semináře DCI - PhDr. Antonín Bůžek, PhD. - Škola - učitel - žák - práva - zdraví

Příspěvek z 21. semináře DCI - Mgr. Silvie Pýchová, SKAV - Iniciativa Úspěch pro každého žáka

Příspěvek z 21. semináře DCI - SKAV - Desatero o vzdělávání

Příspěvek z 21. semináře DCI - Mgr. Klára Laurenčíková Šimáčková - Inkluzivní vzdělávání

Příspěvek z 21. semináře DCI - Mgr. Jaroslav Fidrmuc, MŠMT

Poznámky z panelové diskuze o ochraně práv dětí-migrantů v ČR, která proběhla v prosinci 2015 na půdě Magistrátu hl. města Prahy.

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. a kolektiv - Společnost přátelská k dětem v obtížích

 

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. et al - Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte

 

Žebřík participace podle Sherry Arnstein(ové)

 

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. - Studie o právech dítěte

 

PhDr. A. Bůžek - Století dítěte a práva dítěte

 

PhDr. J. Šturma - Žákovské samosprávy

 

Mgr. Jan Folda, Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Adam Křístek - Analýza stavu dětských práv v České republice

 

JUDr. Marie Vodičková - Sobečtí rodiče aneb Násilí na dětech z moci úřední

 

blog paní Vodičkové naleznete na vodickovamarie.blog.ona.iDNES.cz

 

bottom of page