Dokumenty

 

V této sekci naleznete dokumenty DCI CZ a materiály, které se vztahují k problematice dětských práv, jde především o samotnou Úmluvu o právech dítěte a dokumenty, které se vztahují k monitoringu dodržování Úmluvy o právech dítěte na území České republiky, jako jsou periodické zprávy, alternativní zprávy a doporučení OSN. V sekci Ediční činnost naleznete články našich členů.