top of page

Nemáme jiný globus

 

Projekt má název „Nemáme jiný globus“. Jeho vůdčí myšlenkou je konstatování ředitele programu OSN pro životní prostředí A. Steinera, že „ochrana životního prostředí jen na místní úrovni je již zcela nedostatečná“. A hlavními dokumenty, o něž se projekt opírá, jsou Miléniová deklarace OSN – Rozvojové cíle tisíciletí, a program OSN - Vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Účastníky projektu a vlastně jeho spolurealizátory by měli být žáci a žákyně pražských škol – středních a vyšších tříd škol základních, které jejich učitelé pro projekt získají, zapojí je do něj. Samostatná práce žáků a jejich týmů bude rozdělena dvou hlavních tematických okruhů:
a) Co ví dnešní mládež o minulosti a jak o ní smýšlí.
b) Jak vidí budoucnost naší planety, svoji roli v ní – a jak se připravuje vzděláváním na svoji roli budoucích dospělých.

 

 

Přínos projektu 

Přenesení celosvětového programu udržitelného rozvoje do vzdělávání a výchovy žáků pražských škol je příspěvěk k celostnímu chápání ochrany a zlepšování životního prostředí lidmi v zájmu udržení a rozvoje života na naší planetě. V enviromentálním vzdělávání a výchově mládeže musí reforma směřovat k tomu, aby nastupující generace pochopily, přijaly a připravily svoji roli v 21. století - roli živočišného druhu homo sapiens v ohcraně a udržitelném rozvoji života na Zemi.

Projekt byl ukončen 31. 12. 2009. Podrobná písemná zpráva byla doručena na Odbor ochrany životního prostředí MHMP.

 

Předkládáme krátkou elektronickou zprávu, která shrnuje celý průběh a přínos uskutečněného projektu. Lze stáhnout zde.

 

Děkujeme Hlavnímu městu Praze za poskytnutí finančních prostředků, bez kterých by nebylo možné tento projekt uskutečnit.

 

bottom of page