top of page

Monitorování Úmluvy

 

V této sekci naleznete všechny potřebné dokumenty, které se vztahují k monitorování Úmluvy v České republice, ať už jsou to vládní zprávy, nevládní zprávy, doporučení OSN či další publikace.

 

 

Periodické zprávy

 

Spojená 5. a 6. periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte je ke stažení zde

3. a 4. periodická zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR je ke stažení zde

 

Příloha ke Třetí a čtvrté periodické zprávě je ke stažení zde

 

Druhá periodická zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte je ke stažení zde

 

Odpovědi České republiky na předběžné otázky Výboru OSN pro práva dítěte z roku 2011 naleznete zde

 

 

Doporučení Výboru OSN pro práva dítěte 

 

Doporučení Výboru OSN pro práva dítěte - CZ, 2021, naleznete zde

Doporučení Výboru OSN pro práva dítěte - CZ, 2011 naleznete zde

 

Doporučení Výboru OSN pro práva dítěte - CZ, 2003 naleznete zde

 

 

Alternativní zprávy podané DCI CZ za Alianci nestátních organizací

 

 DCI CZ ve spolupráci s mnoha organizacemi vytvořilo další Alternativní zprávu o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice v letech 2011 až 2018 - vše odesláno na odpovědná místa i vy si ji můžete stáhnout buď zde v češtině nebo zde v anglickém znění.

3. a 4. Alternativní zpráva o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice (.pdf) 

 

Abstrakt 3. a 4. alternativní zprávy (.pdf)

 

 

Nevládní zprávy podané jinými neziskovými organizacemi

 

Nevládní zpráva Ligy lidských práv v anglickém jazyce

 

Nevládní zpráva organizace V zájmu dítěte v českém jazyce

 

 

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

 

Tuto zprávu každý rok vydává Český helsinský výbor, za rok 2012 je ke stažení na http://www.helcom.cz/cs/co-delame/monitorovaci-a-analyticka-cinnost/zpravy-slp/

 

 

bottom of page