top of page

PROJEKTY

Semináře DCI CZ

Každý rok DCI CZ pořádá oborný seminář na půdě Parlamentu ČR či v Senátu. Pozve zástupce neziskových organizací, odborníky, ale také politiky a úředníky, aby společně diskutovali o závažných problémech v dodržování dětských práv v České republice.

Aliance nestátních organizací

​DCI CZ se snaží sdružit neziskové organizace, které se zabývají naplňováním a dodržováním Úmluvy o právech dítěte, do jedné velké platformy. Již v roce 1997 vznikla  Aliance nestátních organizací (ANO) a společně prosazuje práva dětí v České republice.

Alternativní zprávy

Důležitou činností Sdružení zastánců dětských práv ČR je ve spolupráci s členy Aliance nestátních organizací podávat alternativní zprávy o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice Výboru OSN pro práva dítěte v Ženevě.

Projekty Grundtvig

​Sdružení zastánců dětských práv se stalo koordinátorem dvou projektů Grundtvig, které se zaměřily zejména na dobrovolnictví, s důrazem na znevýhodněné skupiny a možnosti zvýhodnění dobrovolnické práce.

Nemáme jiný globus

Tento projekt proběhl v letech 2008 a 2009. Jeho cílem byla realizace ekologicko-vzdělávacích aktivit zaměřených na klíčové problémy životního prostředí a udržitelného rozvoje v zájmu získání mladé generace pro úkoly lidstva ve třetím tisíciletí, formulované mimo jiné v dokumentech OSN.

Média

​Snažíme se své názory, důležité aktuality, závěry ze seminářů, ale i výzkumy a zajímavosti ze světa dětských práv publikovat v médiích, aby se dětská práva a jejich dodržování dostala do podvědomí široké veřejnosti. V této sekci naleznete některé naše příspěvky v různých typech médií.

bottom of page