top of page

Projekty Grundtvig

 

Sdružení zastánců dětských práv v letech 2009 až 2013 koordinovalo 2 mezinárodní projekty Grundtvig v rámci Programu celoživotního učení, které byly zaměřeny na dobrovolnictví z různých úhlů pohledu. Zde naleznete jejich krátký popis, pro podrobnější informace neváhejte navšítívit webové stránky projektů či se na nás přímo obrátit.

fifty up

Projekt byl zaměřen na realizaci pilotního vysílání a přijímání dobrovolníků 50+, který reagoval na současné změny ve společnosti. Do projektu byl zapojen partner projektu z Irska Voluntary Service International (www.vsi.ie). Tento projekt proběhl v letech 2009 až 2011.

Mezi dílčí cíle projektu  a patřilo: přijetí 4 dobrovolníků z Irska a vyslání 4 dobrovolníků z ČR; vytvoření průvodce o dobrovolnictví 50+; příprava projektu Partnerství; vznik mezinárodního partnerství a výměna zkušeností (Irsko a ČR) a informační kampaň na začátku a konci projektu, která bude sloužit k šíření myšlenky LLP.

Více na webových stránkách www.fiftyup.eu

Volunteering to Enhance Employability

Tento projekt proběhl v letech 2012 a 2013 ve spolupráci s irskou neziskovou organizací Voluntary Service International (www.vsi.ie) a finskou neziskovou organizací Threshold (www.kynnys.fi). Cílem projektu bylo společně prozkoumat, jak by dobrovolnictví mohlo zlepšit zaměstnatelnost lidí nad 50 let věku a / nebo lidí, kteří mají postižení, a zvýšit jejich zapojení do dobrovolnické činnosti i do zaměstnání, a tak jim otevřít možnosti a výhody, které z toho vycházejí.

Proběhly tři workshopy v Praze, Dublinu a Helsinkách, kde společně diskutovali lidé s různým druhem znevýhodnění. Vznikly rozličné výstupy a materiály a další propojení.

Více na stránkách www.volunteer-employability.eu

bottom of page